❁❁❁ Sa Himaya... ❁❁❁

Dondie Labajo's picture

-

Sa pagbati kos imong tingog
nilingi ko ug nabali akong liog
ang mga alibang-bang nagkabuang sa akong tiyan
ug inday sa tinud-anay, hapit ko nakuyapan

-

Sa pagsud-ong kos kapig-ut mong tinutukan
Kay kalit lang nakalimtam
ang ehe sa akong kalibutan
ug diha-diha nihunong ang tanan

-

Ang imong daw tambis nga ngabil nagtubod
nga daw sa humba ikaw naumod
gusto pud ko nga dira ako imong imud-mod
kay aron maabot ko na ang mga panganod

-

Ang imong gugma nag-alirong kanako
ug mao kana ang naghatag nako'g pako
aron ako makalupad
ug dad-on ko ikaw sa himaya, kupot lang's akong palad...

-

--Donz 12/28/16

#SaHimaya<3