Ang Talagsaon Nga Pasko

Genamos_US's picture

Ang Talagsaon Nga Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mitulo ang akong mga luha
Sa internet bidyo kung nakita
Kaliwasan sa bagyong Pablo
Ang kadaut walay ikabaylo

Daghan ang mga nabiktima
Nangaangol  o namatay sila
Baha, lanslayd ug uban pa
Sama sa lugar sa compostela

Mga kabukiran nga nangaopaw
Mga Kahoy gipamotol gisurambaw
Resulta nga nagdala og signos
Sama sa kandila nangaopos

Nihit ang mga tubig na mainum
Poste natumba way nagdahum
Mga kabalayan daw giyatakan
Lumolupyo walay kadaganan

Mga damgo nga nangapukan
Mga dangoyngoy nadunggan
Mga hilak, pagmahay ug pagbasol
Sa mga nabiktima kini naghasol

Lugar nga nindot  pa kaniadto
Karon sama sa bulkan mibuto
Nangapayhag nga kapatagan
Murag matapos ang kalibutan

Mga katawhan nga nangasalba
Mga tabang ug medikal gipadala
Adunay mga kabanay nga nangawala
Gipangita nila aron kini ilang makuha

Talan-awon nga sakit palandongon
Ning kalisdanan puno sa sugilanon
Trahedya nga lisod kining kalimtan
Ang tibook nasod kita nagbangotan

Ato nalang kining dawaton ang tanan
Kay pagbuot man kini sa kahitas-an
Tunol pahisubo sa mga nabiktima
Mga pag-ampo ug pangaliya kanila

Kalooy nga walay luna kabutangan
Ning among nagbangotan na dughan
Labi na taliabot ang kasadya sa kapaskohan
Ang mamingaw na Pasko nga ilang matilawan

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kaguol by maanyag