Ang Talagsaon Nga Pasko

Genamos_US's picture

Ang Talagsaon Nga Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mitulo ang akong mga luha
Sa internet bidyo kung nakita
Kaliwasan sa bagyong Pablo
Ang kadaut walay ikabaylo

Daghan ang mga nabiktima
Nangaangol  o namatay sila
Baha, lanslayd ug uban pa
Sama sa lugar sa compostela

Mga kabukiran nga nangaopaw
Mga Kahoy gipamotol gisurambaw
Resulta nga nagdala og signos
Sama sa kandila nangaopos

Nihit ang mga tubig na mainum
Poste natumba way nagdahum
Mga kabalayan daw giyatakan
Lumolupyo walay kadaganan

Mga damgo nga nangapukan
Mga dangoyngoy nadunggan
Mga hilak, pagmahay ug pagbasol
Sa mga nabiktima kini naghasol

Lugar nga nindot  pa kaniadto
Karon sama sa bulkan mibuto
Nangapayhag nga kapatagan
Murag matapos ang kalibutan

Mga katawhan nga nangasalba
Mga tabang ug medikal gipadala
Adunay mga kabanay nga nangawala
Gipangita nila aron kini ilang makuha

Talan-awon nga sakit palandongon
Ning kalisdanan puno sa sugilanon
Trahedya nga lisod kining kalimtan
Ang tibook nasod kita nagbangotan

Ato nalang kining dawaton ang tanan
Kay pagbuot man kini sa kahitas-an
Tunol pahisubo sa mga nabiktima
Mga pag-ampo ug pangaliya kanila

Kalooy nga walay luna kabutangan
Ning among nagbangotan na dughan
Labi na taliabot ang kasadya sa kapaskohan
Ang mamingaw na Pasko nga ilang matilawan

Comments

Genamos_US's picture

Mag-usab, magtinabangay ug magtimbayayong ang tanan.

Ang akong nakita nga tinubdan niining ilang pagkagahi og ulo sa mga katawhan mao ang kawad-on ug wala nay salig sa goberno. Naay balita, nga kini diayng mga lumolupyo sa Compostela, Gihaw-ag sa lokal nga panagamhanan na pabakwiton sa taliabot pa ang bagyo. Wala sila motuo kay maayo ra kuno ang timpo ug molabay lang kini. Ug ilang mga panginabuhian mapakgang kini kun sila mobakwit.  Wala siya motoo kay sukad-sukad ang ilang lugar wala pa gayud maduawi og kalamidad sama aning bagyong ilang nahitaboan. Tuod man ang kinaiyahan mihapit ug milabay ug ang mga katawhan nakurat sa ilang nahiagoman ug nasaksihan. Mga pagmahay ug pagbasol sa ilang kaugalingon na unta ang pilegro malikayan. Apan dili nato mabalik ang tanan. Karon, ang ako lang sa goberno nga planohon ang matag lakang unsaon pagbangon pagbalik kining nindot nga dapit. Magtimbayayong ang tanan ug matinabangay. Ang pagpananom og mga bag-ong kahoy,  pakgangon ang pagmina, pagmamotol og troso, pag-edukar sa mga tawo ug hatagan og alternatibo panginabuhian sama sa "LIVESTOCK RAISING ug agrikultura. Kun ang ilang gisaligan ang pangopra, wala na kana karon kay tanan nangapuril ang mga lubi sa ilang dapit. Kun mananom sila og lubi karon, dili dali ang pagpatubo niini. So ang maayong solusyon sa akong nakita nga hatagan og alternatibong panginabuhian ang mga lumolupyo nga makabuhi sa ilang tagsa tagsa ka pamilya. Hatagan og teknikal ug pinansiyal nga tabang aron makabangon sa ilang pagkalubog sa kalisdanan. Ang disiplina, pasensiya ug kakugi maoy ilang bawnon sa kauswagan sa ting-usbawan ug atong pakapinan kini og hugot hugot na pag-ampo ngadto sa langit. Kay sa ugma damlag, kung tugotan kini ihatag sa Dios, walay imposibli kini dili mahitabo. Adunay panutil-on gikan sa balaang bibliya nagatudlo sa pailob ug pag-ampo ug nagkanayon gikan ni Santiago 5:7-8 "7 Mga igsoon, pagmapailubon kamo hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa ninyo ang mga mag-uuma, mapailubon sila nga naghulat sa unang ulan. Pagkahuman nila ug tanom, mapailubon gihapon sila sa paghulat sa mosunod nga ulan ug sa ilang abot. 8 Busa pagmapailubon usab kamo. Ayaw kamo pagpakawala sa paglaom, kay hapit na gayod moabot ang Ginoo." Kon kini man talimad-on na duol na ang pag-abot sa atong Dios, nan maghinulsol na kita ug kita mag-usab sa atong mga dautang binuhatan alang-alang sa  kaluwasan sa atong kalag. Kay ang kausaban sa tanan naggikan man sa atong tagsa tagsa kaugalingon. Daghang salamat kanimo sir Earl!