KAMINGAW SA KAHAPONON

Genamos_US's picture

KAMINGAW SA KAHAPONON
By Genamos_US of Washington DC, USA

Malandong nga kahaponon puno sa kalaay
Gikapoy naghigda sa kawayan kung lantay
Ang bugnawng hinuyohoy sa bintana milabay
Samtang ang kamingaw sa palibot misakay 

Wala ko masabti ang kamingaw nagpasulabi
Gihungit sa hunahuna ang kakapoy nagbayli
Mga mata gipiyong giganoy sa katulogon
Apan gihawiran sa di ko masabtan na emosyon

Gihiling ko sa kaugalingon ang hinungdan
Kon kining kabalisa angay ko lang pasagdan
Matugkad ko man ang hinungdan dili igsapayan
Kay bunga lang kini sa nag-inusarang dughan

Inanay kung giwala sa akong panumduman
Aron mabatunan ko ang kalinaw ning dughan
Hinginlan ko man kining kabalaka nagduladula
Nagpadayon nagpasulabi sa naglibog kung hunahuna 

Sa akong pagtakilid uban sa lawom kung panghupaw
Naponting ngadto sa karaang litrato ako nakatan-aw
Sa sook giabog-abogan daw nakalimtan sa mga katuigan
Ang pahiyom ni Inday makadasig sa naglubog kung galamhan

Samtang nag-inusarang nagpaabot sa oras sa kagabhion
Gianod ang hunahuna sa mga nanglabayng panahon 
Ang among pagpuyo dili man perpekto apan sa gugma kami gawasnon
Walay pagmahay sa kalipay ug sa kasakit manag-uban hangtond karon

Apan wala ko mabantayi ang oras sa kadali milabay
Milandong sa akong mga mata ang kangitngit mipahulay
Nibakod ug nagkarakara kay hapit na muabot si Inday
Kay wala pa makaandan sa among panihapon bisag gamay

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.