From bayanan to balay

I have question did the (bayanan) word which stands for shell derived from balay? If so did "bay" from bayanan came from the shortcut word of "balay" which is "bay" then attach it with the suffix -anan to form the word "bayanan"?
If anyone could help it will really be appreciated.

Genamos_US's picture

Bayanan ug balay

Another word anang bayanan kung sa english pa "CONTAINER". Kining BAY man gud masaypan nga ug "partner" o "brother"..kung sa HINDU pa ang "BAY or spelled" in "BAI" means brother..mahilig man gud ta ug shortcut ning mga bisaya kay lay-an nata sa paglitok..depende lang gud unsaon paggamit ug sa iyang pronounciation. It could be nga sakto nga imong pag-analisar anang "BAYANAN"..it could be a SHELL that contains people inside...hehehehe..