Unsa ang "Suwaga"?

vincevilan's picture

Sa mga kabalo sa pinulungang Sinugbuhanon, unsa kahâ 'ning "suwaga"? Walâ pod 'ko kabalo kung aha dapit ang undak kon stress: "suwága," "suwágà," or "suwagâ."

 

Gikan 'ning pulunga diri:

 

"Gipátid na 'sab ni Danyil ang sinapátusang ti.il ug dídto sya dád.a sa dápit di.in nahímutang ang kamagulángang prinsísa. Gipasidán.an sya: "Mag.amping ka kay gibántayan kining dapíta sa dakô ug bangis nga suwágà. Gipá.inum na 'sab sya sa ilimnon sa suwágà 'aron sya makúsgan."

 

Dághang salámat da.an sa makátubag.

vincevilan's picture

Ka.úban sa Bakunáwa

Aduna na'y mitubag di.ay sa la.ing punduk. Aduna ba'y uban pang kasayoran kamong nahibaw.an?

 

Sulab Mikunsad

Usa kana ka dako mananap susama sa bakunawa

Sa inglis pa "dragon"

Unsay ngan niing lumpunira, murag nindot dagway ang sugilanon.