Magmatinud-anon

Genamos_US's picture

Magmatinud-anon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkaanindot tagamtamon ang kinabuhi
Kon ang katam-is sa gugma ang naghari
Ang matag momento nahitabo  may balor
Kay ang kalibutan naputos sa mga kolor

Bisan usahay ang kinabuhi ta maang-ang
Sa mga pagsulay ug kalisdanan makimpang
Ikaw sa kanunay kanako nagpabilin lig-on
Kay ang imong gugma ug pagsalig bililhon

Usahay may panahon ikaw mangluod kanako
Sa gagmayng butang masaypan hinoong dako
Nasabtan ko ikaw ug ikaw akong gipasabot
Kay usahay ang garbo matandog molugnot

Dali ko ikaw gitapin-an sa akong mga gakos
Aron ang imong sapot mawala ug molahos
Kay sa dayon ang halok mo ang imong ibalos
Ang kasingkasing ko murag gayud malumos

Lami gayud kung may nagpangga kanato
Kay ang kinabuhi napuno sa kalipayng dako
Ang gugma ko kanimo tiunay ug balaan
Kay sugo man sa langit ikaw pagasilbihan

Angay mong masayran akong pinangga
Miabot ikaw kanako na dili kini sulagma
Gihatag kanako sa Dios nga ikaw ang mapili
Nga ang langit ang nagbuot kon unsay isukli

May mga panahon na ako mag-inusara
Ang kamingaw ug kahidlaw ako madala
Na ikaw ang unod sa akong hunahuna
Ang imahe mo kanako nakigduwaduwa

Asa kaha kutob kining atong mga pagbati?
Bisan asa man kita i-anod sa atong kinabuhi
Nag-agad kita sa dakong bul-og sa panahon
Ang gugma ko kanimo magpabilin sa gihapon

Usahay kuhiton man kita sa mga tentasyon
Mga kakulian nga malikayan kon kini buhaton
Ang mga pag-ampo ug pangaliya atong isugilon
Nga ako kanimo padayon na magmatinud-anon

Comments

earl's picture

Matinud-anon

maayo kaayo pagka suwat ning imong balak bay...pero gisaglan lang ug gamayng laing pinulungan...sama sa:
"momento nahitabo may balor" - "pang-hitabong gantihanon"
"pagsilbihan" - mura ug tagalog? naa pud binisaya nga: "pag-unongan"
"May mga panahon" - mura ug tagalog? na pud: " Adunay mga panahon"
"...ako madala" - kini wa ko kasabut basi " akong dag-on"???
"Ang Imahe" - tagalog?? mahimo pud na:"pnagway" o "itsura"
"tentasyon" - mura ug spanish, na pud "pag-dani"
 
pero maayo kaayo nga pag kasuwat, talagsa-on na lang ang bisaya nga mohimu ini