Magmatinud-anon

Genamos_US's picture

Magmatinud-anon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkaanindot tagamtamon ang kinabuhi
Kon ang katam-is sa gugma ang naghari
Ang matag momento nahitabo  may balor
Kay ang kalibutan naputos sa mga kolor

Bisan usahay ang kinabuhi ta maang-ang
Sa mga pagsulay ug kalisdanan makimpang
Ikaw sa kanunay kanako nagpabilin lig-on
Kay ang imong gugma ug pagsalig bililhon

Usahay may panahon ikaw mangluod kanako
Sa gagmayng butang masaypan hinoong dako
Nasabtan ko ikaw ug ikaw akong gipasabot
Kay usahay ang garbo matandog molugnot

Dali ko ikaw gitapin-an sa akong mga gakos
Aron ang imong sapot mawala ug molahos
Kay sa dayon ang halok mo ang imong ibalos
Ang kasingkasing ko murag gayud malumos

Lami gayud kung may nagpangga kanato
Kay ang kinabuhi napuno sa kalipayng dako
Ang gugma ko kanimo tiunay ug balaan
Kay sugo man sa langit ikaw pagasilbihan

Angay mong masayran akong pinangga
Miabot ikaw kanako na dili kini sulagma
Gihatag kanako sa Dios nga ikaw ang mapili
Nga ang langit ang nagbuot kon unsay isukli

May mga panahon na ako mag-inusara
Ang kamingaw ug kahidlaw ako madala
Na ikaw ang unod sa akong hunahuna
Ang imahe mo kanako nakigduwaduwa

Asa kaha kutob kining atong mga pagbati?
Bisan asa man kita i-anod sa atong kinabuhi
Nag-agad kita sa dakong bul-og sa panahon
Ang gugma ko kanimo magpabilin sa gihapon

Usahay kuhiton man kita sa mga tentasyon
Mga kakulian nga malikayan kon kini buhaton
Ang mga pag-ampo ug pangaliya atong isugilon
Nga ako kanimo padayon na magmatinud-anon

Comments

Genamos_US's picture

Daghang salamat undong Earl.

Daghang salamat sa imong sugyot ug panahom undong Earl. Akong gikalipay ug akong garbo.
1. "momento nahitabo may balor" - "pang-hitabong gantihanon" -
Akong gisulat kanang stanza aron mo rhyme ang "Balor" sa "Kolor"
 "Kay ang kalibutan naputos sa mga kolor"
2.  Sa akong tan-aw paga-unongan(faithful) mo-rhyme sab sa balaan ug mahimo usab gamiton, Apan akong gigamit ang pagasilbihan (to serve) kay adunay unod ang pulong sa 'sugo". Apan kining atong mga binisayang pinulongan sa pagtakilid sa mga katuigan nagkaminyo-ay sa laing mga rehonal na mga pulong ug kini gidawat sa atong binisaya ug kini usab atong gihulman sa langyaw nga pulong 'sirbo' to serve
Ang gugma ko kanimo tiunay ug balaan
Kay sugo man sa langit ikaw pagasilbihan
"pagsilbihan" - mura ug tagalog? naa pud binisaya nga: "pag-unongan"
3. Yep, "May" tagalog apan usahay kini atong hulman ug gidawat na usab. Kini man gud usahay kining mga pulong ato nalang i-shortcut ang "adunay" o "May" aron madali...hehehe.. Sakto usab kana.
"May mga panahon" - mura ug tagalog? na pud: " Adunay mga panahon"
4.Ang "madala" kon sa lain pang pulong murag 'gihaylo' . Apan dili man mo rhyme gamiton sa 'mag-inusara'. Ang dad-on usab dili usab mo-rhyme
May mga panahon na ako mag-inusara
Ang kamingaw ug kahidlaw ako madala

"...ako madala" - kini wa ko kasabut basi " akong dag-on"???
4. Ang imahe gigamit sa tagalog o sa langyaw lingguwahe kinatsila . Sama sa paghuyatid sa kapanahonanan undong, nahimo nasad kining tipik sa binisayang pinolungan.. ang 'panagway o hitsura o pigura masaypan man gud og dagway lang apan ang image ang total feature sa iyang pagkatawo..heheh..mao ang akong gipagawas sa maong stanza sa balak.
"Ang Imahe" - tagalog?? mahimo pud na:"pnagway" o "itsura"
5. tinood ang tentasyon gigamit sa spanish apan lagi gidawat nasad kini sa atong binisaya na pulong. Apan malahi ang iyang sabaw sa stanza kun kini ihulip sa "dani" attract in english. Mao ang akong gigamit ang pulong kuhiton kay mas adunay impact sa iyang sentence... puwede man "Usahay danihon kita sa mga tentasyon" nungka kini pulihan ang tentasyon sa pagdani.
Usahay kuhiton man kita sa mga tentasyon
Mga kakulian nga malikayan kon kini buhaton
"tentasyon" - mura ug spanish, na pud "pag-dani"
 
Daghang salamat kanimo undong Earl sa pagsunod ning payag ni undong LitoGo ug sa akong sinulat. Padayon ug mabuhi ka dinha ug ang pinulongan binisaya. Padayon ta ani magkat-on sa tinood ug lunsay binisaya. lingaw-lingaw ra gayud ni ato undong aron makuha kuhaan kining atong kamingaw labi na ako nanimoyo sa laing nasod..