Ang Akong Kinabuhi

Genamos_US's picture

Ang Akong Kinabuhi
(Ang estorya sa akong higala Bro. Mario Baladjay)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gibalik ko sa pagtan-aw  ang panahon
Ang yugto sa akong kinabuhi  isugilon
Napuno sa mga pagsulay ug kalisdanan
Ang naagian kung suliran nahiagoman

Niadtong lugar nga akong namat-an
Halayo sa siyudad ug sa kalamboan
Nagdako nga simple ug may pangandoy
Sa kinabuhi ug pamilya ako kining iasoy

Ang baryohanon kung kinabuhi napuno sa sugilanon
Mga prutas, utanon, manok ug isda among kalan-on
Ang malab-as na hangin sa among baryo gituboan
Ang malinawon nga palibot dili gayud hitopngan

Madaghang higayon nga akong nasugatan
Mga kalisdanan miabot  sama sa hangin amihan
Gihagwa sa sakit na gidala sukad sa akong kabataan
Kung sa uban pa wala na gayud kunoy kasulbaran

Sukad sa akong pagkabata,  ako masakiton
Sa talandogon nga sakit na akong naangkon
May sakit akong Leukemia sukad pa kaniadto
Ang sakit ug kakapoy sa lawas walay ikabaylo

Daghan ang nag-ingon dili gayud ako magdugay
Sa gidala kung sakit ug ang lawas ko mopahulay
Gipinahan na ako sa doktor ang akong kinabuhi
Kanila way paglaum ug ang kamatayon ako mapili

Sigon pa sa doktor kaniadto nga misugid sa akong inahan
Dili na kuno ako kaabot  sa ika 21 katuig kung natawhan
Apan bisan pa iniini, wala ako mawagtangi sa paglaum
Nalimbasog  ug sa kanunayng naga-ampo sa Dios sa hilom

Ang gugma ug pagsalig ko sa Diyos sangko pa sa langit
Nga wala mausab bisan pa sa natilawan kung kasakit
Kay ang milagro sa Dios walay siyensiya ang makatubag
Nga hangtod karon ako dakong buhi ug ang Dios ang naghatag

Mapasalamaton ako sa Dios sa tanan Niyang gibuhat
Sa tanan kaayo ug pagsulay sa kinabuhi ako gihudlat
Ang tinubdan sa akong kusog naggikan man Kaniya
Ug ang mga suporta sa akong kahigalaan ug pamilya

Comments

daghang salamat ani

daghang salamat ani amigo

karon na pud nabasa imuhang gibugna nga tula alang kanako.

nakahinomdom ko kon unsa dyud ang tumong sa atoang mga kinabuhi aning kalibutana.

Merry Christmas nimo ug sa atoang tanan :)

 

Imong Amigo,

 

Mario Valentino