Unhappy_wife's blog

Aduna ba kahay kahangtoran

Aduna ba jud kahay sa kahangtoran? Pangutana karon nahunahunaan. Pangutana nga lisud matubag sa kadaghanan. Ang pagbati siguro mausab pareho sa panahon. Adunay tugna, init ug madagumon. Pareho sa akong kasingkasing wala nay kasiguradohan sa gugma nga gihatag sa usa ka laki. Tinuod gayud kung masugdan ug pag guba ang salig sa usa ka tawo lisud na gayud kini mabalik. Sa salida na lang siguro makita ang sa kahangtoran nga gugma. Maihap na lang pud sa karon ang gugmang nagdugay. Swerte ka na lang kung ikaw adunay kanghangtoran sa imong hinigugma. Malipay ako makakita sa mga managuyab o managtiayon nga ang gugma ga uros2x apan aduna pud koy kasakit nga mabati ug pangutana nga pwerteng lisuda tubagon. Ang pangutanang aduna ba kami’y kalipay sa akng gipiling hinigugma? Kanusa niya makita ang akong kasakit. Akong luha nga pirmi nagtulo nga sauna wala niya gipatulo. Ang saad niya nga hatagan ko ug kalipay nga dili gayud niya ako pahilakon karon wala na natuman.

Para sa Hinigugma

Sa bago pata nagkaila tanan imong gihatag sa akoa. Kalipay nga walay sama. Kasakit nga wala jud nimo gipabati. Sa pirmi nato pagkuyog nakaingon ko sa akong kaugalingon nga ikaw na ang para sa akoa. Tanan akong gibuhat para malipay ka lamang. Gugma akong gihatag labaw pa sa akong kaugalingon ug ginikanan. Gugmang walay paglubad. Nagtuo ko sa pagplano nato mosulod sa kaminyoon walay mausab. Gihatagan tika ug anak. Ang pagbati diha kanimo wala mausab. Bago pata gikasal pwerte nakong lipaya tungod wala nay makapugong sa atong paghigugma. Pero ang tanan diay adunay balos. Sukad nagminyo ta ang sauna nga kasakit nga wala nimo gipabati sa akoa karon pirmi nang mabati. Akong dughan maghilak sa kasakit. Kapila naka nangayo ug pasaylo ako pud pirmi mopasaylo kay nagtuo ako nga magusab ka. Apan kutob ra sturya ang tanan. Ang sauna nga puno ug kalipay karon puro pagmahay. Wala nako kabalo hinigugma ko kung karon motuo pako sa mga sturya nimo.

Syndicate content