Aduna ba kahay kahangtoran

Aduna ba jud kahay sa kahangtoran? Pangutana karon nahunahunaan. Pangutana nga lisud matubag sa kadaghanan. Ang pagbati siguro mausab pareho sa panahon. Adunay tugna, init ug madagumon. Pareho sa akong kasingkasing wala nay kasiguradohan sa gugma nga gihatag sa usa ka laki. Tinuod gayud kung masugdan ug pag guba ang salig sa usa ka tawo lisud na gayud kini mabalik. Sa salida na lang siguro makita ang sa kahangtoran nga gugma. Maihap na lang pud sa karon ang gugmang nagdugay. Swerte ka na lang kung ikaw adunay kanghangtoran sa imong hinigugma. Malipay ako makakita sa mga managuyab o managtiayon nga ang gugma ga uros2x apan aduna pud koy kasakit nga mabati ug pangutana nga pwerteng lisuda tubagon. Ang pangutanang aduna ba kami’y kalipay sa akng gipiling hinigugma? Kanusa niya makita ang akong kasakit. Akong luha nga pirmi nagtulo nga sauna wala niya gipatulo. Ang saad niya nga hatagan ko ug kalipay nga dili gayud niya ako pahilakon karon wala na natuman. Pagkapaita aning kinabuhia nga kabalo ka walay nagmahal kanimo. Ginoo ko hatagi ako ug kusog para maatubang nako tanan nakong problema. Kaluoyan mo ako ubani ako sa akong giagiang ngitngit nga dalan. Akong anak na lamang akong kalipay ug ang ngapaisug kanako nga ma tarong ang tanan. Iampo tika hinigugma ko nga unta magusab kana.