"Takna sa Kamingaw"

Dondie Labajo's picture

Takna sa kamingaw

dunay mabating hagawhaw

mga singgit sa kagahapon

ug mga hunghong sa umaabot puhon

 

Ang huros sa hangin

manggitik daw gusto magpapansin

ug ang mga bato sa langit

nagapangidlap daw naay gustong ipaambit

 

Pero adunay utlanan ang tanan

nahanaw ang mga tingog sa'kong dunggan

gitapos sa hangin ang iyang pakighinabi kanako

ug ang bato nahimo nang aso.

 

Mipiyong ako ug nakigsaysay sa'kong kaugalingon--

puno sa kalibog ug kuwestiyon

wa ko damha, apan may nakita akong kahayag

ug diri kanako, kini adunay gipadayag...

 

--Donz 05.03.17

 

#TaknaSaKamingaw :D :D :D