Ang P A N A G T A G B O (Lunar Eclipse)

Dondie Labajo's picture

Sa akong paghangad
adunay pangitaon ang mibungad
talagsaon panghitabo sa langit, mi ladlad!
ug usa ka istorya sa gugma akong nahubad

Hayag ug malinawon ang kagabhion
gidasig sa masidlakong mga bitoon
apan nagsakit ang Bulan
kay kini nag-inusara man

Apan nawala iyang pagmaoy
kay karon matuman ang iyang pangandoy
nga adunay mo uban kaniya sa kalaay--
magtinandayay, mag-akbayay ug maghigugmaay

Ug mao kana si Adlaw--ang Hari sa Kabuntagon
sukwahi ni Bulan-- ang Rayna sa Kagabhion
Apan gihatagan silag higayon karon
nga maglabing sa makadiyot nga panahon

Sa unang halok ni Adlaw 
nabati sa kagabhion ang kabugnaw
Sa ikaduha, ang pagkababaye ni Bulan nanggimaw
Sa ikatulo, hilabiyang kalipay ang mitumaw

Maong nisugwak ang dugo sa tanang sook
kay kasing-kasing ni Bulan grabi ang pagbutok-butok
Apan wa sila makaamgo, ang oras daling nagtuyok
oras na para ihatag ni Adlaw iyang kinauwahiang halok!

Gisabwag ni Bulan ang pinakahayag niyang pahiyom
Aron ipahibalo kang Adlaw nga siya napuno sa paglaom
nga bisan siya nag-inusara
aduna po'y 'usa' nga andam mo duaw para kaniya!

--Donz 01/31/18

#SuperBlueBloodMoon <3