Buwan sa P A N A G H I G U G M A A Y

Dondie Labajo's picture

Kinalasang adlaw sa kinaunhang buwan
Enero traynta'y uno, naghigugmaay ang Adlaw og ang Bulan
Ug katong gabhiuna napuno sa paglabingay
dungan sa pagpakli sa kalendaryo--Buwan sa Panaghigugmaay

Unang adlaw sa ikaduhang buwan
Pebrero uno, nahugyaw ang mga katawhan
mapa naay uyab o single
nag-iya-iya'g status sa ilang wall

"Walay Poreber" maoy singgit sa mga bitter
kay wala pa nila nakit-an ilang mga partner
"Pero naay together" tubag sa mga lover
nga para nila ang "gugma makes life better!"

Aguy! Valentines Day na!
Mabuak na ang alkansiya!
para ipampalit og buwak inubanan sa letra
dayong kas-kas sa gitara para mang harana

Ug kanang gabhiuna
mag wisik-wisik ang gugma
mag uyog-uyog ang kalibutan
kay si "The One" man maoy kauban!

--Donz 02/02/18

#FebIbig <3