"Si Tuko ug si Tiki (Sukwahi)"

luckwelalaan's picture

Adlawng Dominggo sa balay nagpuyo ra tawn ko,

Mopahulay para nalang maayo akong hubak na way hunongay.

Apan sa akong paghigda may nabati akong kasikas,

Daw mangtas nga namalikas.

 

Apan, sa pagsusi ko nakita ko

Ang Tuko ug ang Tiki,

Daw nihubad ang storyang  gugma sa akong pagtuki,

Ug saksihan ta ang sukwahi!

 

Si Tuko -- Ang dakog ulong Mananap,

Usahay bugason ug manglagom kung kini kiligon, kay lagi Itom!

Sukwahi si Tiki -- Hamis ug gamay'g panagway ug siya kang Tuko magsig tamay!

Si Tiki kung kini kiligon mapulahon kay lagi pution!

 

Apan, sa pagtutok ko nasuta ko nga si Tuko -- lalaki ug si Tiki -- lakin-on.

Siguro si Tuko balaknon,

Ug sigurado ko nga si Tiki

Mabulakon kay tam-is ug pahiyom.

 

Pero, Naglaraw akong huna-huna kung si Tuko ba nanguyab kang Tiki,

Kay mag sig apong nga tagdon si Tuko.

Si Tuko na mag-apong ug maglitok sa pulong nga "Tuko!-Tuko!".

 

Kay para kang Tuko si Tiki maoy labing matahom,

Ug maong mag segi nalang siyag apong.

Halangdon takos pagadaygon bisan pa ug kini lakin-on.

 

Nagkatawa ko's akong kaugalingon,

Ug nganong ako kanila kiligon?

Dili man unta ni sagad nga storyang gugmang litokon,

Kay kinsa gayo'y gatuo nga usa ka

Tukong lalaki maibog sa usa ka lakin-ong Tiki nga babae.

 

Apan, sa kalit ko kanila  pagdool,

Mao pud usab ang pag-katkat kanila kisame.

Idlas ang duha ug daling mitadlas,

Daw nakakitag Joker nga Alas.

 

Nagkatawa ko sa akong nasaksihan,

Si Tuko wala makadalikyat ug nasipyat,

Natagak gibug-atan siguro sa ulo!

Nagkisikisi ug nakasyagit hinoon sa iyang Pulong nga Tuko!-tuko!

Basin boot pasabot sa iyang pulong hastang sakita ning "matagak tang wala sawra!".

 

Wala na misuway pag-usab si Tuko pag-kalatkat gikapoy na siguro,

Apan, Sakalit nga panghitabo!

Natagak si Tiki ug bisan paman kapila na gibalibaran

Si Tuko gisalo gihapon niya si Tiki nga walay pag duha-duha.

 

Ug maong didto nagsugod,

Ang storya nilang Tuko ug ni Tiki.

Ug didto usab ako nakasabot

Nga sa pulong na gugma kay "walay gi-ilang sukwahi".