"MagkaBARKADA"

Dondie Labajo's picture

Sama sa naandan
adlaw napud nga mag-inusarang maglakaw sa kadalanan
kaila ang tanang tawong masugatan
apan walay matawag nga mga "higalang maduolan"

Apan sa pag-abot ko sa skuylahan
nausab ang akong nahimutangan
ang saunang nag-inusara
karon nakakita'g mga barkada

Sa kalit nga panghitabo
ang atong mga utok nagkatagbo
"Gimik ta na?" hagit pa sa usa 
"Sukol ko!" tubag nako sa way paduha-duha

Sa atong panag-uban, nasabtan ko ang inyong mga kinaiya
nabati ko na ang tagsa-tagsa ninyong mga tinagong estorya--
sa pagskuyla, sa mga problema ug sa pamilya
nga nabulgar tungod sa pagpatumba sa botilya

Ang kabayo atong giuban sa atong tapok
imbis atong sakyan-sakyan, atong giyarok
imbis sa kuwadra, sa baso atong gidasok
dayon gisugdan ang orasyon sa pagpatuyok-tuyok

Dungan sa kinauwahiang tulo sa atong ilimnon 
ang pagtulo's mga luhang gikan's mga matang kauwanon
dayong bundak's mga kasubo'g kagul-anang makabungog
nga gi dugdog's kasing-kasing nga puno sa kalibog

Apan ang uwan may kahumanan
gianod's mga luha ang tanang kasakit nga atong nahiaguman
dayon ang paglaom nga nagdag-om nahimo nang alindahaw
usa ka mabulokong bangaw sa'tong mga mata akong nalantaw

Sa katapusan, mitumaw ang atong mga pahiyom
kay halandumon ang atong pagtigom-tigom
nanghinaot nga sa'tong pagpadayong pagbaktas sa taas pang karsada
bitbit nato ang kadasig nga kita malipayong "MagkaBARKADA"

--Donz 03/18/17

#TagayBuddies030318<3