Mahitungod

litogo's picture

Kining balayana naggikan ni sa akong pagpaniksik sa mga pamaagi sa atong mga pinulongan.

Ang resulta sa maong pagtuon mao ang programa nga mohagpat sa mga langgikit ug gamot nga pulong. Naglakip kini sa mga sinultian sa Amihanan ug Habagatang bahin sa Sugbo, Binol-anon ug Binisaya sa Mindanaw. Nagtuyok man kining balayana  sa diksyunaryong  Cebuano-English, usa lamang kini ka nangulahing hunahuna.

Andam akong modawat sa inyong  mga komentaryo ug mga sugyot.

 

This website is an offshoot of my research in Cebuano verbal morphology.

The result of that study was a full Cebuano stemming algorithm. It includes the major Cebuano dialects (North and South), Boholano and Mindanaw.  Although the dictionary had become the focal point of this website, it was an afterthought.

Your comments and suggestions are welcome.

 

 

Comments

Wrong spelling?

Maayong buntag kaninyo diha. Nalipay ko sa paggamit niining on-line diksyonary sa English-Bisaya, kay makatabang kini sa akong trabaho isip usa ka maghuhubad (translator).

Nangita ko ug pulong para sa 'gasp' sa English, unya ang migawas nga usa ka sugyot mao ang pulong nga 'paghangal'. Sa akong panan-aw mura ug dili mao kini. Siguro nasipyat ang nag-type niini nga 'paghangak' unta ang pulong. Lahi man gud ang 'hangal'.

Tama ba ako?

Salamat

Brian