Mahitungod

litogo's picture

Kining balayana naggikan ni sa akong pagpaniksik sa mga pamaagi sa atong mga pinulongan.

Ang resulta sa maong pagtuon mao ang programa nga mohagpat sa mga langgikit ug gamot nga pulong. Naglakip kini sa mga sinultian sa Amihanan ug Habagatang bahin sa Sugbo, Binol-anon ug Binisaya sa Mindanaw. Nagtuyok man kining balayana  sa diksyunaryong  Cebuano-English, usa lamang kini ka nangulahing hunahuna.

Andam akong modawat sa inyong  mga komentaryo ug mga sugyot.

 

This website is an offshoot of my research in Cebuano verbal morphology.

The result of that study was a full Cebuano stemming algorithm. It includes the major Cebuano dialects (North and South), Boholano and Mindanaw.  Although the dictionary had become the focal point of this website, it was an afterthought.

Your comments and suggestions are welcome.

 

 

Comments

gracey's picture

relatives

maayong buntag kanimo diha, litogo (?)!

kung wala ako masayop, ang binisaya sa "relatives" mao ang "kadugo." paryente is only a transliteration of "pariente,"the spanish equivalent for the english word "relative."

kung imong ikalipay, taga-i ko ug han-ay sa mga pulong nga transliterations from spanish (e.g. la mesa-talad kan-anan, ventana-dungawanan) ug tan-awon nako ug ako ba nga mahinumduman ug unsa ang binisaya sa mga niana.

daghang salamat sa imong mga gihimon nga pagpalambo sa atong pinulongan.

gracey