Ikaw Ang Gugma Ko– Edison Colubio Ferrer

...Hunong na kasingkasing sa imong pagbakho.
Hunong na intawon,ayaw palingla sa inagulo...
Sagupa ang kapalaran ,wad-on ang mga kasakitan kay kining tanan badlis man ning kapalaran...
...Sama ako,sa naglawig ning halapad nga wanang sa kinabuhi ...
Ug way hunong kining akong mga kasakit kay alang kanako way utlanan kining pinitik sa pagbati...
Gisulayan ko sa pagkab-ot ang imong langit apan nahugno sa hilom ang akong mga damgo ug panganti...
Apan sa way pagtagam,misulay gayud ako sa pagkuhit sa mga bituon aron lamang nga moiwag sa ngitngit kong pagtuo...
Akong gitukas ang tabil sa gugma mong bililhon aron sa pagpamatuod kanimo nga ikaw day akong ginadamgo...
ug paglaum ning kinabuhing naghilak ug nagmasulub-on.
Apan bisan pa kining tanlag,imong paantuson ug imong tulisukon
sa pagpanghimaraot ug pagtamay ,
akong dawaton kay palad ko man kining naangkon...
Nga sa takna nga ako mohilak,ikaw motalidhay ug mobiaybiay niining kabus nga imong ulipon...
Apan hibaw-i baya nga dili ako ulipon sa salapi ug bulawan..
Naulipon lamang ako sa imong katahom nga dili hitupngan ning akong kalibutan...
Nga sa imong pagtamay ,ako milaum nga sa akong Bathala dili hikawan...
Ang gilauman ko sa gugma mao ikaw.
Nga akong diwanag,bisan tuod ako imong sinakit..,
Kung ikaw mahanaw,ako mohilak sa tumang kamingaw...
Wa akoy mahimo gawas sa hilak ug singgit
nagapanawag ako kanimo sa way puas nga paghanduraw.
Matam-is nga gugma kining gihalad ko kanimo..
Inumol sa putli ug tim-os kung pagbati...
Intawon,ayaw na pakyasa kining gugmang gihalad ko kanimo
aron nga dili na mag-antos kining kinabuhi ko dinhi niining kalibutan sa gugma.
Kay...Ikaw... ang gugma ko...
https://m.youtube.com/watch?v=HT5c3jS5yb8&t=37s

_____________
-Edison Colubio Ferrer@Lico-lico,Cañang ,Oslob,Cebu