GUGMA SA KAUGALINGON <3

Dondie Labajo's picture

Hangtod kanus-a pa ang pag-antos alang sa gugma?
Kasing-kasing bun-og na niining grasya nga daw sumpa
itom na ang buhagay sa dugo, di najud maporma
apan nilahutay gihapon alang sa hinigugma

Apan tawo raman, kapasidad sa pag-antos dunay utlanan
Dili pareha sa ‘robot’ nga dili masakitan
pero nganong pirmente mang duwa-duwaan?
mao naba ni ang mapait nga kapalaran?

‘AGAY!’ mao ra gayuy malitok
ang sogsog sa dughan mo ngutngot tagalihok
kanus-a pa ni maibot ang tayaon nga tunok?
lapos sa tsinelas, astang kasing-kasing natusok!

Hayan, gidala nas mga balod ang mga pag-antos
kaugalingon gilumos sa makaluyang gakos
mga luha gipanghilam-os ra daw sabaw sa nokos
Gugma ra gihapon, apan sa kaugalingon, ang nitapos…

Very Late Posted.
— 01/22/17