DASIG!

Dondie Labajo's picture

Motindog ang gidaogdaog
Makigbisog ang nahutda’g kusog
Kay ang kinabuhi adunay hustisya 
Kung kita di mo buhi sa pagtoo Kaniya

Magmata na unta kita
Aron ato nang makita ang maayong balita
Nga adunay kaayuhan para kanatong tanan
Didto sa tunghaan, diin kalipay ra maoy atong makauban

Maong taliwala sa atong mga kahuyang
Di unta mawala ang kadasig nga makapakugang
Kita padayong magtimbayayong para’s kauswagan
Sa maayong buhat ug pulong, kini atong barugan!

Lakaw, ayaw kana ihikaw
Lupad, ayaw pugngi ang imong palad
Langoy, bugsaya ang imong kakapoy
Kon magkalisod kamang, basta ayaw lang gyud og undang!

Kawang ang kinabuhi kon kita gikan sa hugot nga pagtoo kalit mo buhi
Kawang lang ning tanan kon kalit ta’g hunong sa atong paingnanan
Tuod kitanang tanan makabati og kakapoy
Apan, padayon kay gahuwat na ang katumanan sa atong mga pangandoy.

–Donz 02/04/19