Pakli sa Pitlaw

Wangan's picture
  1. Ligidligid
  2. Tigburukad
  3. Dumason
  4. Dukutdukot
  5. Baylubaylo
  6. Danghos
  7. Hinguthingot
vincevilan's picture

Aha gikan?

'Bay Wangan, aha 'nimo 'ni nakuhà o nakit.an? Aduna pa 'ka'y mga da.an na mga pinulungang susama ni.ani 'nila?