"kurametero"?

Fernando Joe's picture

Nagbasa ko sa Superba lita ning buntag nga naay mga "kuramatero" sa Carbon Market. Unsa na?

Unsa ang kuramatero

Ang mga kuramatero mao na kanang mga tig tulod sa kariton