"kurametero"?

Fernando Joe's picture

Nagbasa ko sa Superba lita ning buntag nga naay mga "kuramatero" sa Carbon Market. Unsa na?

Carromata

nagdako ko nga among litok ana kay kormata nya kormatero gikan sa kinatsila: Carromata