Blogs

Genamos_US's picture

Lubog nga Padulngan

Lubog nga Padulngan
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Naay gyud dapit kung asa ang tumoy ning aseras
Sa wala pa sugdi ang bag-ong utlanan ning gisubay kung dalan
Sa mga daplin akong nakita ang miturok nga mga lunhaw og abuhon nga mga sagbot uban sa mga pinutol nga mga puno-an sa kahoy
Ug ang adlaw niluta sa pughawng langit nga nisilaw sa tumang kapula
Samtang ang mga langgam sa bulan nagpahulay sa paglupad
Aron sa pagpabugnaw sa lab-as nga huyohoy sa hangin ngadto sa kabukiran

Genamos_US's picture

Ang pangandoy Sa Ginikanan

Ang pangandoy Sa Ginikanan
by Genamos_US of Washington, DC USA

Sa linghod kung huna-huna sa akong pagkabata, niadtong nilabay nga katu-igan.
Akong gipangadoy nga makatapos sa akong pagtu-on aron maka-abag sa akong ginikanan og igsoon.

Toud man sa paglabay sa panahon kini hingpit kung natuman kay sa akong paningkamot, pag-ampo og kakugi akong napuslan.
Dili ma-ihap sa akong panumduman kung pila katagak sa singot og lusok sa luha nga nibanlas sa akong panagway.
Dili sab maihap ang mga adlaw sa akong paningkamot nga ako nangandoy kung kanus-a mosalumsom ang adlaw aron sa pagpahulay.

Genamos_US's picture

Ang Kinabuhi

Ang kinabuhi
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Ang kinabuhi usa ka binilhon gasa nga gihatag gikan sa langit.
Kay kining kinabuhi nahimugma man gikan sa gugma ni Bathala
Wala ba nato makita ang matag sook nga napuno sa kinabuhi
Karon, kay dia naman kining gitawag nga kinabuhi nga nag-agad lamang sa
kaugalingon natong pagbuot
Dili nato usikan ang matag hagtok sa orasan sa pagbuhat ning atong mga katuyo-an
Kay ang kinabuhi hamubo lamang.

Ang kinabuhi susama sa usa ka hangin nga lumalabay lamang
Magpalingpaling sa iyang direksyon kung asa kini idunggo

Genamos_US's picture

Akong Pinili

Akong Pinili
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Idayong ko ang imong kasingkasing dinhi kanako
Aron itangkil ko kanunay dinhi sa akong dughan
Dili ko buot ikaw mawala sa akong panan-aw
kay ako nahadlok nga ikaw mahanaw

Ikaw ang akong kapalaran mga akong gidamgo sa kanunay
Ikaw ang akong kalibutan ning layaw kung hunahuna
Sud-unga kanang buwan sa kagabhion nga nigilaw sa kangitngit
Mao sab ang adlaw sa kabuntagon nga nagdala sa kahayag ug kadasig
Nga kanimo naglaum ang gugma tang walay kinutuban

Mao kini ang tinuguan nga sa uban wala sila nasayod

Genamos_US's picture

Pasaylo ug Pagsalig

Pasaylo ug Pagsalig
by Genamos_US of Washington, DC USA

Ikaw ang nagtukmod kanako nga tukoron pagbalik ang haligi ning atong gugma
sa nangagusbat kung kalibutan nga napuno sa kamingaw
Nga andam gam-on pag-usab kadtong atop sa atong pagsalig
Ning nagduhiraw tang kasingkasing nga puno sa kahigwa-os ug kasakit

Kining atop ning pagsalig maoy kini andam molandung kanato
sa matag bundak sa uwan og taligsik sa kalisdanan ning kinabuhi
Buhi-i kanang mga kabalaka og kahigwa-os sa imong kasingkasing ug hunahuna
aron mo ako masabtan ning akong dughan

Finally I can find some translation for Binisayan!

Since I have had a fiancé from CDO, I have been searching for a good translator for both her, and myself. This site seems to be the most user friendly that I have found so far. I am still trying to figure out if there is a text translator or not, so if anyone can help me with that, I would appreciate it.

Still dreaming of the day when I can go to your region, and see so many of the things I've read about, but mainly to meet my girl there, and see what the future brings to us!

Bisaya Espesyal

Kitang mga bisaya mga gwapo! bisag pangit usahay pero patsada...
Matud nila ako dili angay, nga mag mangga sa imo ugma, matud mo ako dili malipay kay wa akoy bahandi nga kanimo igasa. gugmang putli mao day pasalig,maoy bahandi labaw sa bulawan,matud nila ka-anogon lamang. bow thank you.

alwayys,
Chester Chiong a.k.a WANGYU

Philippines-Brazil in Asia

Philippines-Brazil in Asia
By: Yoon Yang Shik

I sometimes listen to the national anthem of Brazil when I’m blue. I have no idea what the song is exactly telling about but the rhythm and powerful sound boosts me up every time I listen to it. Surprisingly, the Philippine national anthem which I listened by chance on Youtube gave me an impression similar to Brazil’s. The Philippine national anthem is like a march song to me. It reminds me of my army service times 5 years ago.

Libro nga mga binisaya

Hi

Can you tell me where to get children's book that is in Bisaya? I am desperate to have some for my two sons to learn Bisaya. Also if you could tell me if there are children DVD's that is in Bisaya as well, would be great.

Any suggestions and comments would be much appreciated. Nangihanglan lang jud ko kay basi mouli ko diha sa Cebu then maka palit kon makahibalo ko asa. Salamat sa tanan.

Thanks

Jennifer

Lee Sang Gu Experience in CELI

By: Lee Sang Gu

Syndicate content