Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Si Lolo Karpo, Ako Ug Ang Kahaponon

Si Lolo Karpo, Ako Ug Ang Kahaponon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakita ko si Lolo Karpo naglingkod
Didto sa gawas uban sa iyang sungkod
Kay iyang gipahulay ang iyang likod
Uban sa iyang nagngolngol nga tuhod

Nalingaw siya naglantaw sa mga bata
Sa dili halayo malipayon nagduwaduwa
Ilawom sa naglagiting nga haring adlaw
Mga nagduka nga panganod mitalaw

Iyang giablihan ang karaan niyang radyo
Kay ang tingog pagkatin-awa siya gihaylo
Gipangita niya ang mga karaang sonata
Aron sa iyang pagtagpilaw mouban kaniya

Ang huyohoy sa hangin inanay miduaw
Gihabulan sa kakapoy ang tiguwang siaw
Giganoy sa mga damgo nga siya nahinanok
Mga bata nahilum sa iyang unang paghagok

Gibati ko usab ang kakapoy ug kaduka
Nga nagsud-ong ni Lolo Karpo nagmika
Gitulod ang akong mga mata sa pagpahulay

Genamos_US's picture

Gugmang Nahilaw

Gugmang Nahilaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakasugat ko ikaw sa dalan
Nga adunay laing gikauban
Sanag ang mga panagway
Mga kamot nga nagkuptanay

Siya siguro ang imong bag-o
Nga kanako imong gihalili mo
Nalipay ako nga ikaw malipayon
Ang gugma ko sa lain gipadayon

Giduol ko ikaw nga akong gitimbaya
Gianod ako sa kanhiay tang gugma
Nibalik ang mga tam-is nga panahon
Sa mga pagbati nga kita naulipon

Karon kay ang atong gugma nahanaw
Sa kahitaboan ang dughan ta milakaw
Ngano man ako sa gihapon gisakitan?
Nga gitapos naman nato ang tanan

Sa akong pagtimbaya ikaw nakalitan
Nga atong mga mata daw nasud-ipan
Kon man gani ikaw gipangutana
Sa imong bag-o nga hinigugma

Ayaw isugid ang tinood nga nangagi
Kay basin siya nga kanako mangigi

Genamos_US's picture

Ang Manok Kung Balaw

Ang Manok Kung Balaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa pagsiak ning sayong kabuntagon
Miabot ang tingog niyang talagsaon
Sa kanunay siya ang mopukaw kanako
Samtang sa lantay naghigda nagtikoko

Ang mga pako niya gikapakapa
Ubanan sa tingog perting sipaa
Mao kini ang manok kung balaw
Sa sabungan dili gayud motalaw

Sa halayo daw usa ka talisayon
Ang kolor may pagkapughawon
Puti ang iyang mga tiil ug sungo
Mga sugarol gipangita gidamgo

Mobatog ni siya sa dakong bato
Mubarog murag usa ka sundalo
Igmat kaayo og mga mata
Kon isabong lisod malukapa

Sinaw kaayo og mga balhibo
Sa matag adlaw gihapyod ko
Ang nawong niya murag macopa
Kay mestiso lagi kuno ni siya

Maayo kuno ni siya’g isabong
Kun ang adlaw nagpadulong
Kay suwaw kuno siya tan-awon

Genamos_US's picture

Ang Pagsabot, Pagpasaylo Ug Paghigugma

Ang Pagsabot, Pagpasaylo Ug Paghigugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang atong minahal nga nasod nasamdan
Sa mga kontrabersiya nga gidangatan
Ang simbahan Katoliko nga nagbangutan
Sa nalambigit nga kauwaw ug kalisdanan

Gidawat sa mga kadagkoan sa simbahan
Ang kaakohan sa mga law-ayng binuhatan
Sama sa sugal nga gikagubtan sa katawhan
Nga adunay moralidad nga sangpotanan

Ang ilang mga kaubanan sa simbahan
Nga mituo nga insosente silang tanan
Kay kining tanan nga tabang sa estado
Gikan sa panudlanan sa sugal naglagobo

Ang mga Obispo ug kaparian gipatawag
Mga opinyon sa publiko nagkatigulaag
Alang kanila usa lamang ka gasa gisaad
Sa mensahing gisulat og sila manimpalad

Dakong tabang kadtong mga sakyanan
Kay gamiton lagi sa ilang dakbayan
Mga kabus ang matabangan ug maserbisyonan

Genamos_US's picture

Ang Buaya Nga Dakog Tiyan

Ang Buaya Nga Dakog Tiyan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Buaya gipangita sa Palawan
Perting taasa kitay kuyawan
Ngipon murag gabas likayan
Kon gutomon alibwag ang tanan

Gidungog nga daghan nang napaakan
Gumikan kay lumolupyo gikuntrahan
Karon kay ang buaya nadakpan naman
Nanghinaot nga adunay panag-ingnan

Kay dilikado kini kung yamayama-an
Kon maligo ta basin kita matripingan
Mga kabanay basin sila makuratan
Sa panghitabo nga dili kalikayan

Sagdi lang tong buaya sa karsada
Nagpuyo sa prosento nga dako-a
Kay permi man to kabusog nga buaya
Nga kusog manakop perting salbahisa

Busa likayi kanang buaya dakog tiyan
Kay magngisi permi kon kamo madakpan
Sigurado nga kamo makuwartahan
Kon dili ninyo siya mabantayan

Genamos_US's picture

Ang Sakyanan SAFARI Alang SA PARI

Ang sakyanan SAFARI Alang SA PARI
By Genamos_US of Washington DC, USA

Giduaw nasad ang atong nagluyang nasod
Sa mga pagsulay ug hagit kita nasad napaud
Midako ug misulbong ang mga sugilanon
Nga sa dugay karon nangalisbo tukionon

Nakuykoyan ang mga buluwanong gasa
Nangayagyag og nahibos gipasa-pasa
Mga obisbo ug kaparian nga nangharana
Sa mga sakyanan nga 4x4 ang gitagana

Mga sakyanan nga adunay gamayng bugti
Ang pagsuporta sa simbahan ang isukli
Aron patabunan ang mga buhat nga hiwi
Ngadto kang Gloria ang goberno malahi

Ang nasud kuno walay igong kuwarta
Kay ang goberno kuno nag-agwanta
Kay bati ang kinatibuk-an nga ekonomiya
Ang tanan naapektuhan nga dili malingla

Mga milyones ang kantidad sa sakyanan
Giapod-apod gikan sa atong panudlanan
Mga kabus nga katawhan ang nag-antos

Genamos_US's picture

Kanus-a Ikaw Akong Maako

Kanus-a Ikaw Akong Maako
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mao kini ang gugma
Nga gitapigan ko sa una
Ang mga tuig nga milabay
Gibati ko kini sa kanunay

Unang tuig ko sa pagkat-on
Misamok sa akong kaugalingon
Mga luha nga akong giluom
Gumikan sa gugmang gilaum

Apan wala nimo panumbalinga
Kining dughan ko nga natingala
Ang pagbati mo usa lang ako kahigala
Natugkad ko ang gugma wala madala

Ikaw ang tanan kung gipangandoy
Matag adlaw gugma ko ang giasoy
Walay sipyat nga adlaw ikaw gipangita
Sa kasingkasing ko nga wala mahiluna

Gipadayag ko na kanimo ang karinyo
Aron makita mo nga ako nakagusto
Luhoi kining akong tinood nga pagbati
Bisag gamay aron imong akong masinati

Ilawom sa nagkaupos nga kagabhion
Ikaw ang unod sa akong hunahuna midayon

Genamos_US's picture

Midagayday Nga Mga Luha

Midagayday Nga Mga Luha
By Genamos_US of Washingtong DC, USA

Usa ka gabii nga wala koy tulog
Sa mga panghitabo naghinuklog
Mga pulong unta akong tul-iron
Aron masabtan mo akong isugilon

Wala gayud nimo makita ang tinuod
Nga ang kasingkasing ko gipamatuod
Malisod sa akong dughan ang pagsabot
Kun man gani kasingkasing mo gisapot

Dili ba puwede kini nga atong estoryahon
Sama sa gibuhat nato kanunay sa kagahapon
Nahinumdom ka pa ba sa atong mga plano
Nga ang atong ugma napuno sa mga damgo

Gipangita ko ang mga tukma nga dalan
Aron ang gugma ta mabuhi imong laoman
Karon kay imo naman akong gitalikdan
Ang kasingkasing ko sama nga gilonupan

Pinalangga, kon imo man akong biyaan
Mag-unsa nalang ang akong kalibutan
Wala nga koy makitang kahayag sa ugma

Genamos_US's picture

Malipayong Anibersaryo Sa Akong Ginikanan

Malipayong Anibersaryo Sa Akong Ginikanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang Ginoo maoy nagpili kaninyong duha
Sa kinabuhi nga mag-uban bana ug asawa
Duha ka kasingkasing gibugkos sa langit
Kay sa gugma ug pagsalig kamo gisampit

Kasumaran karon sa inyong kaminyoon
Kasadya ug kadasig sa dughan saulogon
Mga unos sa kalisdanan kamo ra gihapon
Ang mag-uban sa kalipay ug kasakit isipon

Dili sayon ang mga dalan sa kinabuhi
Kun wala ang Diyos nga atong gipili
Siya ang tanan nga kadangpan daganan
Kay ang pangisip may igong utlanan

Malipayon kaming tanan nga nakaabot
Sa pagsaulog ning adlawa kami nahimoot
Dili matukib ang among tinood nga kalipay
Sa pagpasalamat nga modelo sa panimalay

Nanghinaot nga kamo padayon magsinabtanay
Sa matag adlaw kung duawon sa mga kalaay

Genamos_US's picture

Ang Birhen Nga Isla

Ang Birhen Nga Isla
By Genamos_US of Washington DC, USA

Linaw kaayo ang kabaybayonan
Ang tubig daw hubog sa hunasan
Ang hangin lab-as nagpaso-paso
Ang maong isla daw usa ka paraiso

Si Dodong naglingkod nag-inusara
Nag-atubang sa dagat nagmaskara
Ang iyang pahiyum maoy gitagana
Sa kaanindot sa palibot pagkahalina

Ibabaw sa nag-umbaw nga bato
Gihuhuna ang kanhing kaniadto
Sa mga panghupaw ako gihaylo
Ang kalinaw nga dili buot ibaylo

Sa kaanyag ug matahum nga dapit
Mga suliran nangapanas sa daklit
Gialirongan sa mga lunhawng tanom
Palibot gihabolan sa dakong kahilom

Tin-aw ang tubig gianod sa baybayon
Mga gagmayng isda imong lantawon
Gawasnon nagdakop dakop sa daplin
Ang gugma ko niining isla magpabilin

Pagkaanidot sa kinabuhi niining paraiso

Syndicate content