Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Gisigingsiging Nga Kinabuhi

Gisigingsiging Nga Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay mga higayon sa atong kinabuhi
Mga pangutang moduaw perming masubli
Mobalikbalik sa hunahuna nangita og tubag
Sa mga pangagpas kita matapigas mahibulag

Pamasin ang atong pagtuo maoy insakto
Apan diay sukwahi sa atong mga damgo
Taliwala ning mga kaguliyang sa hunahuna
Ang kinabuhi magpadayon sa pagpakabana

Matag kalisdanan ug pagsulay mohapit
Kaisog ug pag-ampo ang atong isampit
Wala’y laing sangkap ang nahabilin pilion
Ang pakigharong sa suliran ang bililhon

Andam ug ikmat kita nga mobarog
Sa kapalaran sulayan ang atong kaisog
Magmatngon kita sa mga adlawng muabot
Sa mga panulay mahalikay ug sa mga kadaot

Buhaton ang tanan aron kita magmadaugon
Sa gisagubang nga suliran na kita naulipon

Genamos_US's picture

Ang Huyohoy sa Ting-Init

Ang Huyohoy Sa Ting-Init
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naglagiting ang haring adlaw
Sa sobrang kainit mihungaw
Mga singngot nagtabisay
Sa bugnaw nangindahay

Ang matin-aw nga kalangitan
Lunhaw ang mga kabukiran
Mga alibangbang ug alindahaw
Malipayon sa hardin nagasayaw

Mga Pista ug mga pangilin
Mga kombera ang igahin
Kasaulogan  sa mga Patron
Pagpasalamat sa maayong panahon

Suroysuroy sa mga kalungsoran
Ang pagbisita sa mga kahigalaan
Mga nindot nga kabaybayonan
Daling suroyan sa mga katawhan

Timpo sa pagpalupad og tabanog
Mga bata magkontesay sa hambog
Buwan sa Marso hangtud Hulyo
Kusog ang hangin na dili ikabaylo

Mingawon ako sa kaniadto
Binignit ug linosak ang paniudto
Sa kabusog daling makadiskanso

Genamos_US's picture

Sa Kanhing Katapusan Nga Pulong

Sa Kanhing Katapusan Nga Pulong
By Genamos_US of Washington DC, USA

Oh Inday, dugay nga kita wala magkita
Ning dughan ko ikaw kanunayng gipangita
Angay mong ikalipay nga ikaw ra ang tag-iya
Ning kasingkasing ko nga kanimo ra gitagana

Pipila ka mga tuig ang mihuros milabay
Ang pagbati ko kanimo kanunayng tiunay
Sukad sa imong pagbiya ning akong kiliran
Nakat-on ako sa pagkatawa ug ikaw gikalimtan

Gibuntog ko ang mga adlaw ug ang kagabhion
Sa kamingaw ug kahidlaw nga akong bation
Ingon nila ang kanhing hinigugma maayong higala
Apan wala ko damha mitadlas ang mga dalan ta

Nagkaabot ang atong mga mata puno sa kahinaman
Daw mibalik ang kanhing kagahapon nga natilawan
Ang kasingkasing ko nga murag gisugnuran sa kainit
Sa kadasig nga dili ko matukib ang gugmang nanguhit

Genamos_US's picture

Mga Kabus Palad Ug Batang Libot Suroy

Mga Kabus Palad Ug Batang Libot Suroy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga bata nga inosente sa kadalanan
Nakigduwa sa kalisod maoy naandan
Sa luyo sa ilang mga pahiyom ug talidhay
Wala’y usa ka lama sa kalisod ug kabudlay

Malipayon nga nagduwaduwa sa daplin
Gikalimtan ang mga adlaw nga nahabilin
Ang singgit sa kagutom nga ilang gilingaw
Sa mga suroysuroy ug kalingawan gilaraw

Kadaghanan kanila mikuyanap sa mga syudad
Nagpakilimos uban sa mga katawhan namimpalad
Wala’y laing kadangpan ang mga kabus palad
Sa aseras, parke ug simbahan sila nagyampungad

Makakalulooy ang mga talan-awon ang masugatan
Ang kinabuhi sa mga kabus palad nga mga kabataan
Gumikan sa mga ginikanan nga wala’y igong ikasarang
Wala’y igong edukasyon sa bag-ong panahon ikaparang

Genamos_US's picture

Ang Paglig-on Sa Atong Pagtuo

Ang Paglig-on Sa Atong Pagtuo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nanghagis si bagyong Pedring
Niabot sa kaulohan misaliring
Nagdala’g kusog nga hangin ug uwan
Mga katawhan nalisang ug gikuyawan

Mga atop, bongbong ug sandayong
Gilupad murag papel nagpabadlong
Mga balud nikusokuso murag tsunami
Sa baybayon niataki murag mga army

Walay gipinig ang tanan naapektuhan
Mga bata ug tigulang, kabus ug adunahan
Dili malikayan ang kinabuhi gipasipad-an
Kay pagbuot sa kahitas-an kining tanan

Mga tanum ug punoan sa kahoy nangatumba
Miluhod sa yuta nga wala nila kini damha
Dakong danyos sa propredad ang natagamtaman
Milyones ang danyos sa agrikultura ang gilauman
 
Asa kutob kining atong mga kalisdanan?
Mga kasakit ug pagsuway walay kahumanan
Ang pag-ampo nalang ang atong kadangpan

Genamos_US's picture

Ang Huyohoy Sa Balaod Militar

Ang Huyohoy Sa Balaod Militar
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gilantaw ko pagbalik ang kanhing panahon
Tin-aw pa sa akong panumduman na tukion
Niadtong dekada setenta napuno sa sugilanon
Ang nasod naumod sa kuyaw nga balaodnon

Ang Septembre 21, 1972 ang insaktong petsa
Gipakanaug ang balaod militar na walay sama
Nahiaguman sa nasod ang kabangis gipahamtang
Aron pugngan ang mga katawahan magkaguliyang

Katapusang termino kadto ni presidente Marcos
Alang sa diktador, tuig nga hinugtanay sa bakos
Modakan sa ikatulong termino pagkapresidente
Mga kabus na katawhan supak sa usa ka serpente

Ang atong konstitusyon wala gayud magtugot
Nga ipadayon ang iyang personal nga pagbuot
Busa aron masumpayan ang iyang termino
Iyang gideklara ang balaud militar mga amigo

Genamos_US's picture

Ang Paghuyatid Sa Kinabuhi

Ang Paghuyatid Sa Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Magpanuko kita sa pagbulat sa mga butang nahunahunaan
Labi nga kon una pa nato masugatan ug wala’y  kasinatian
Mahadlok ta nga matumpawak sa kasaypanan ning kalibutan
Sa mga biaybiay ug tabitabi sa atong mga suod nga kaubanan

Ang kaulaw masinatian kon ang mga sayop maoy ilang basihan
Labi nga wala nato masabtan ang tibook ug tinood na kahulugan
Ngano man kaha mosulod kini sa pangisip sa kinabuhi sa tawo?
Usa kini ka pangutana nga adunay naghulat nga tubag mga amigo

Matag momentong moduaw usahay ipaagi nalang sa mga pasiaw
Aron ang kinabuhi makabyahan sa kabug-at ug kini ilingawlingaw
Ang matag tingog sa katawa ug hilak maoy saksi sa atong gibati
Murag kita’g buang modangoyngoy didto sa sook sa atong nasinati

Genamos_US's picture

Ang Kinabuhing Gidala

Ang Kinabuhing Gidala
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nasiplatan ko na unta ang akong damgo
Nga migimaw nagpaingon nga misaludo
Apan sa luyo ning ubos kung hunahuna
Adunay tingog mihagawhaw nagbanha

Ang tingog nga nagmando dinhi kanako
Nga ang damgong kab-oton na dili maako
Usahay ang matag tikang sa panahon
Matapigas sa laing dalan adto mopaingon

Ang mga pagsalig ko giuyog nga nagkurog
Sa mga kakulian ug pagsulay nalimbasog
Ang mga paningkamot nga ako mobarog
Nga bisan nahidagma balon ko ang kaisog

Pugson ko ihaangad ang akong panagway
Bisan sa kapalaran kanunayng gisalikway
Bation ko man ang pag-inusara nga naglakaw
Sa panahon nga dili matag-an ang moduaw

Daghan pang muabot ang mga bukid sa kalisdanan
Katkaton ang madanlog ug subidahon na agianan

Genamos_US's picture

Ang Anino Sa Iyang Pahiyom

Ang Anino Sa Iyang Pahiyom
By Genamos_US of Washington DC, USA

Panahon kadto sa tingpamulak
Ang mga putot nga nagbuswak
Niadtong nanglabay nga mga adlaw
Sa daplin baybayon kami naglakaw

Gigunitan ko ang iyang mga kamot
Mga bulak nangalimyon sa kahumot
Ang adlaw nga nagtambo sa dagat
Naibog sa balud nga nagpangidhat

Namasilong kami sa punoan sa talisay
Aron mopahulay sa among pagbaklay
Gitutokan ko ang iyang katahom makalukmay
Ang iyang pahiyum makawala sa kabudlay

Didto ko gikulit ang duha namong mga ngalan
Sa kahoy nga siniprahan sa gugmang hilabihan
Gisugilon ko didto ang tiunay kung pagbati
Nga kaniya ang mga saad ug panumpa gipabati

Gipaambit niya ang iyang mga damgo sa umaabot
Nga siya manimpalad sa gawas nasod ako mosabot
Wala ako magtuo nga may katapusan ang tanan

Genamos_US's picture

Nahinumdom Ka Pa Ba Sa Kaniadto

Nahinumdom Ka Pa Ba Sa Kaniadto
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinumdom ka pa ba sa kaniadto
Sa atong unang panagtagbo didto
Ang ngabil ko sa una nga nagkurog
Nahadlok ko isulti ang akong kaibog

Gusto ko untang litokon ang mga pulong
Na gihigugma ko ikaw dili mo ikahibulong
Ikaw ang langit nga nabukas ning dughan
Mga mata ko milupad sa kalipay hilabihan

Nahinumdom pa ako sa mga tagak sa luha
Kasingkasing ko nga nagmaya naglumba
Pagbati ko dili matukib ang tumang kasaba
Ilawom ni kasingkasing ikaw ang himaya

Walay pagkalawos ang gugma kung gitapigan
Ang imahe mo nakaimprinta sama sa larawan
Wala ako malimot sa mga saad tang gibalon
Ang pagbati ko kanimo dalisay ug sulondon

Nahinumdom ka pa ba sa dakong baybayon
Nga Ikaw gihabulan sa akong mga bukton

Syndicate content