Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Ikaw Da Ang Akong Gihigugma

Ikaw Da Ang Akong Gihigugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pinangga, ania nasad ta ning higayon
Sa wala magsinabtanay nga pagatukion
Imong gihisgutan ang akong mga lihok
Ug gitagaan ko na ikaw sa rason gilitok

Apan wala gayud ikaw motuo sa maong rason
Kay taphaw ra kanimo sa iyang gibug-aton
Gibalik ko pagbalik ang mga pulong niguwa
Mga maot ug makadaot nga pulong giluwa

Mga pagmahay kon ngano kadto akong nalitok
Bunga sa kahiubos ug ako nakapahinoktok
Nahadlok ikaw nga mawala ako sa imong kiliran
Sa pagtuo nga aduna nga ko’y laing gikalingawan

Wagtanga kanang imong mga pagduda
Kay wala’y pulos kini sa atong gugma
Angay mo kining masayran akong hamili
Nga ikaw ra ang tag-iya ning dughan kung gipili

Sa mga kalisdanan milabay sa atong kinabuhi

Genamos_US's picture

Hatagi Ko Bisan Lang Og Gamay

Hatagi Ko Bisan Lang Og Gamay
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang dughan ko imong gilumay
Sa kaanyag mo nga  pagkalunsay
Kasingkasing ko ang nakaangay
Kon ang gugma mo ang itagay

Hatagi ko bisan ra gud og gamay
Nga kanimo lang ako mangidahay
Bahalag unsa lang gud kagamay
Ug ayaw intawon ko’g isalikway

Ang kasingkasing ko sarang mopahulay
Sa takna ang gugma ko imong masapnay
Pad-on ta ang mga kasakit ug kabudlay
Kay ikaw ang reyna magahari sa panimalay

Matag unos sa kinabuhi kita molahotay
Kay ipaambit ko ang gugma kung tiunay
Daghan ako’g mga damgo nga ipabuhagay
Ang mga saad nga dili ikaw magamahay

Ipadala kanako ang imong mga talidhay
Aron balunon ko sa akong pagbaklay
Niining kinabuhi napuno sa mga kutay
Mga kalisdanan ug naghulat nga kalipay

Genamos_US's picture

Gikinahanglan Ko Ikaw Karon

Gikinahanglan Ko Ikaw Karon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga nagpasad nga larawan
Sa gugma tang handumanan
Nagkatag sa dakong sawog
Nag-alindasay di ko makatulog

Dili mabangbang ang gibati ko
Kon tawagan ko ikaw sa telepono
Mitadlas ba kini sa imong hunahuna
Ang gibati ko nga malisod mawala

Daghang higayon kini nahitabo
Sa sook higdaanan ako nagtikoko
Gipatukar ko ang nindot nga sonata
Aron lingawon ang nagsiga kung mata

Mag alas dos nga sa kadlawon
Nga dili ko katulog sa gihapon
Nag-inusara ning sayong kabuntagon
Naghunahuna nga imong kung duawon

Gikinahanglan ko ikaw karon
Nasugamak sa gugmang naulipon
Matud mo dili ko ikaw samokon
Kay ugma mo nga ako tubagon

Ang kimpang nga gugma patindogon
Natumba sa pagsuway angay balikon

Genamos_US's picture

Babaye, Ayaw Ako Paantosa

Babaye, Ayaw Ako Paantosa
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Babaye, ikaw ang gidamgo ko sa sinugdanan
Dughan ko nagsalimoang ikaw ang hinungdan
Sa una kung pagyahat sa maanghel mong panagway
Ang katahum mo nagduga sa katam-is ako naglaway
 
Busa intawon ako dungga sa imong tingog makausa
Hatagi kining kasingkasing ko sa maong romansa
Kay dili ko mapugngan ang gugma kung na amang
Sa mga tinan-awan mo ako mura ako’g mabuang
 
Dili igsapayan kung unsay imong mga kagikan
Kay dawaton ko ikaw ug dili gayud ikaw biyaan
Maglisod ako sa paghubit sa gugma kung gitapigan
Kay dili ko malitok ang pulong nga gusto kung buhian
 
Daw maulaw ako ipabati ang gitinguha ning dughan
Kay ikaw ra may makaayo ning dughan kung samaran
Dungga intawon ning akong pangamoyo sa langit

Genamos_US's picture

Wala Ko Tuyoa

Wala Ko Tuyoa
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ingon ko ang gugma ko kanimo way paglubad
Bisan pa ang kasingkasing ko kanimo naglabad
Biyaan mo man ako karon, pagbati ko di mausab
Kay tipik ikaw sa kinabuhi ko ug kanimo na Inlab

Gigahin ko ang mga kagahapon sarang handuman
Handumon ko nalang nga ania ka sa akong kiliran
Matag tikang sa adlaw milabay ug nangapanas
Bisan pa ang gugma mo kanako nausab mihubas

Unsaon ko man paggugol ang kinabuhi nga wala ka?
Ikaw ang tingog sa akong gugma ug akong pag-asa
Gipili ko ikaw ug wala ko tuyoa nga ako nahigugma
Kaloy-an man ug itugot sa kapalaran nga mobalik ka

Bukas ang dughan ko kanimo sa adlaw nga tanan
Sagupon ko ikaw pagbalik ug dili ko ikaw balibaran
Ang mga pait mong kagahapon akong hikalimtan
Sayod ang langit, ang gugma ko kanimo lang gitahan

Genamos_US's picture

Ako Si Hesus, Ang Anak Sa Diyos

Ako Si Hesus, Ang Anak Sa Diyos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakita mo ba ako kaniadto o kaha karon
Sa panagway sa mga kabus ug sa mga gilupigan
Nakita mo ba ako sa adlaw nga tanan
Sa usa ka dayo nagbarog sa imong pultahan
Imo ba akong dawaton ug andam higugmaon
O Di ba kaha imo ipiyong ang imong mga mata
Aron sirad-an ang pultahan sa imong kasingkasing
Ako si Hesus, Ang anak sa Dios, nagpaabot Kanimo

Imo ba akong madungog bisan sa imong pagkatulog
Mahinay kung gitawag ang imong tam-is nga ngalan
Duol diri kanako akong pinili ug bag-ohon ko ikaw
Aron usbon ko ang imong kinabuhi nga walay sama
Ako ang imong mapasilonganan ug daling kadangpan
Sa dakong bul-og sa uwan sa kapakyasan ug kasakitan
Ug sa makalilisang sunog sa kalisdanan ug pagsuway
Ako si Hesus. Ang anak sa Dios, gitawag ko ikaw

Genamos_US's picture

Ang Balaang Mahal Nga Birhen Maria

Ang Balaang Mahal Nga Birhen Maria
By Genamos_US of Washington DC, USA

Haduol sa mga pilipino ang Mahal Nga Birhen
Mga datu ug pobre siya ang bililhon nga imahen
Mababaye o lalaki, mabata ug tigulang giampoan
Siya ang Sagradong Inahan nga akong gihalaran

Susama  siya sa tinood kung inahan sa kalibutan
Kay Siya ang dali kung kadangpan ug masumbongan
Sa mga kalisdanan ug kabalaka nga akong nasugatan
Anaa Siya kanunay maminaw sa akong mga suliran

Sa Iyang mga kamot akong gitugyan ang tanan
Mga kalipay, kaguol ug kasakit, Siya akong masaligan
Ang iyang pagboot ang matuman nga akong gipangayo
Sa mga tubag sa akong giampo ug kaniya ako nangamoyo

Ang balaan nga Inahan, ang tinubdan sa tanang grasya
Gipangayo ko ang kalinaw ug panaghiusa sa pamilya
Ang mga nahisalaag ug wala motoo sa balaang Bata

Genamos_US's picture

Ang Kahayag Mihabol Sa Kangitngit

Ang Kahayag Mihabol Sa Kangitngit
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa pagmata ning sayong kabuntagon
Uban sa gipukaw nga paglaum gihaon
Miduaw ang kalaay ug kahaw-ang
Sa dili masabot nga kahimtang

Gugmang nawala,  gugmang bililhon
Gilunopan ang dughan kung masakiton
Wala ko masabti nganong nahitabo man kini
Kon may nalitok ba akong dautan nga gisulti?

Milakaw ikaw nga wala magpahibalo
Gitaligdan ang mga gilaraw nga damgo
Gisubay ang matag lihok ning dughan
Kon unsay sinugdanan niining tanan

Mitulo ang mga luha sa pagmahay
Kon mabalik ko kadtong mga kanhiay
Duha ka kasingkasing ang milahotay
Nga ang Diyos kabahin sa paghinigugmaay

Mga katawa ug kalipay ang mihupay
Ang miabot kanunay sa panimalay
Ang kahasol sa kinabuhi susama sa baha

Genamos_US's picture

Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?

Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?
By Genamous_US of Washington DC, USA

Madaghan nga mga oras ang milabay
Naglantaw sa mga panganod nagbaklay
Sa ibabaw ning bungtod kung gipuy-an
Misiaw ang hangin nga akong gikauban

Samtang ako naghigda sa mabugnawng balili
Ang panagway sa langit daw ako gidani
Pagkaanindot sa pughawng aping sa langit
Ang kalinaw sa kinabuhi nga ako gisampit

Mga hunahuna naglatagaw daw walay tumong
Ang kalipay nga gawasnon ang mihunghong
Misulod sa akong hunahuna kining pangutana
Nga aduna ba’y naghulat kanako nga gugma?

Nangadoy nga adunay nagpaabot kanako
Naglaum sa gitapigan kung gugmang dako
Ikaw nga ba gayud ang akong gipaabot
Nga ang kasingkasing ko nga nahimoot

Gitulod ko ang hunahuna sa ugma damlag
Kun asa ug kanus-a ko ikaw mahikapaglag

Genamos_US's picture

Magdadagan Nga Limbongan

Magdadagan Nga Limbongan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay usa ka magdadagan sa Inglatera
Ang iyang kadaugan naputos sa kontrabersiya
Sa maraton nga iyang giapilan medalya nadisgrasya
Kay midaug sa ikatulong ganti nga siya nakonsinsiya

Daghan ang misalmot sa maong indigay
Kay sa dakong ang premyo nga gitagay
Ang uban midagan tungod sa pagpaugnat sa kusog
Walay gipinig ang tanan giaghat  aron pagpabaskog

Sa gilay-on ang mga ilong molisngag mogawas
Gikinahanglan nga sila modagan og 26.2 milyas
Dili sayon ang maraton sa maong gilay-on
Ang kabaskog sa hunahuna ug lawas tukion
 
Ang tanan naningkamot nga makaabot
Didto sa “finish line” nga puro nahimoot
Mga singot ug kakapoy ang nanag-abot
Ang uban kanila gibikugan nga naglagot

Apan may usa ka tikasan nga magdadagan

Syndicate content