Blogs

Katol

Abi 'nako'g Bisayà 'ning "katol". Hinapon man di.ay! Naglantaw 'ko ug Learn 125 Intermediate Japanese Words with Risa! Japanese Vocabulary ungyà ang tawag 'niya sa "mosquito repelling incense" kay 蚊取り線香 (katori senkou). Naka.ingon 'ko nga, "Kajut lang... katori senkou... katol. Na.a ba 'ni'y kasumpayan 'ning duha?" Una 'nakong gipangità diri sa binisaya.com ug ma.o 'ni'y nalungkab:

mardy's picture

ang pag translate

usa ka kapoy nga butang :)

ang mga intern sa ABS-CBN nag sige ug translate sa mga butang nga lisud kaayong dawaton sa ilang mga dalunggan. Mahitungod kini sa mga sugo kanila aron naa pud silay eksperhensya mahitungod sa pag translate. Bisag perti na ka walay sense ilang ginapang translate, sige lang gihapon silag translate ug mga word by word nga context.

Tafutokuta's picture

Sweldo

Oh papel nga may tawo, napuno ka sa balaan nga numero

Ginapaabot ka namo sa petsa Kinse ug Trayta y uno

Ikaw lamang ang bugtong sulbad aron ma patiran sa pula'ng kabayo

 

Oh papel nga may tawo, maga gool gayod kami

Labi na kung mahimo kanang puthaw nga may ulo sa among bayani

Sa among mga bulsa naga bagting, igo na lang ika baylo ug mani

 

Ang plano namo nga paabton ka ug byernes

Nganong kalit ka lang nahanaw pag martes?

Wala lang ba mi malipat?

 

Oh papel, maayo paka permanente nga may tawo

Apan kaming mga tawo, panalagsa ra nga mga kupot kanimo

(Pwera lang sa mga tihik ug kusog mag tipid)  oh!

Tafutokuta's picture

Pamakak Lang

Ania siya, kanunay mo nga gina simba

Gi simba ug ge tagaan ug mga gasa para lamang dili mo biya

Pero sa wala nimo na pangandaman, kasing-kasing niya mabugnaw pa sa gabii

Igo ka lang gi pahimuslan, apan imo ra nga gipaundayunan imong gibati

"Pamakak lang", mga pulong nga imong ge buhian para lang siya mag pa bilin

Ug uban nii, imo sab nga ge hulab imong kaugalingon

Sa palso nga paglaum nga pohon mo subang ra ang adlaw - ug siya magasimba na kanimo.

Kini usa ra sab sa mga sakripisyo sa paghigugma

Tafutokuta's picture

Tubig

Kanina ni mata ko sayo sa buntag. Sama sa kadaghanan, nabatasan ko na ang pag-naog paingon sa banyo ug mo pagawas sa angay nga "ipagawas".

Ni agas ang tubig, apan sa wala dayon ko maka too. Ning hunong kini!

"Diyos ko, patiwasa una intawn ako sa akong tulumanon!". Ingon ko sa akong kaugalingon. Dili ko nalang isulte kung gi-unsa nako pag dumala ang akoang kahimtang.

Ni sulod ko pag balik sa akoang kwarto. Ug naka pang hinuktok ko sa bungbong.

"Unsaon naman lang intawon kon mag pirmi ni? Dili kani mahimo. Ang tubig nga wala nato hatagi ug dakong bili, ania wala na mag pa ramdam".

BANGON

Sa matag higayun ikaw mahisukamod

Bangon , sa hinayhinay pamapha

Tangtanga ang mitapot  nga lapuk sa panit

Kun nasamaran pangitaa ang hunad sa samad

Ayaw himuang hinungdan nga ikaw nasakitan

Ipamatuod ang kaisog Bisan kapila pa matumba

 Sa higayun nga ikaw nadagma

Ayaw inudnud ang kaugalingun Hinunua barug nga mapaubsanun

Dili man tuod lalim ang nahiaguman Himoooa kining imong sumbanan

Kay sa imong pagbangon  Gipakita mo ang imong pagpanlimbasog

Gikan sa imong pagbarug tuyhad ug ayaw ipaila nga ikaw gikan sa imong pagkasukamud

Dondie Labajo's picture

LAMI APAN SAKIT…

Nasugdan ang pagbati tungod sa usa ka pahiyom
nitul-id ang lumoy nga . . . paglaum
nidako ang gamay nga . . . pagsalig
ug wa kaagwanta gipagawas ang . . . kakilig

Gihapyod mo ang nangisog kong . . . kasing-kasing
imong gi am-aman aron pagduha-duha mo kaging
imong gi kumot-kumot daw linusak nga saging
ug imong gi hilot-hilot daw napiang

Ug sa dihang nagkasulod kos imong mahuot nga . . . dughan
ang kalami sa gibati dili mapugngan
makashagit ako sa . . . kalipay
bahalag usahay maka utong ug makaingo’g ‘agay!’

Apan sa kataposan nipilit ang kasakit
nagdali-dali kang nag-ilis ug gibiyaan mo ako sa kangitngit
imong gipasagdang nagtulo-tulo ang . . . akong mga luha
wa man lang nimo trapuhi o sawra…

–Donz 01/27/17

 

Dondie Labajo's picture

GUGMA SA KAUGALINGON <3

Hangtod kanus-a pa ang pag-antos alang sa gugma?
Kasing-kasing bun-og na niining grasya nga daw sumpa
itom na ang buhagay sa dugo, di najud maporma
apan nilahutay gihapon alang sa hinigugma

Apan tawo raman, kapasidad sa pag-antos dunay utlanan
Dili pareha sa ‘robot’ nga dili masakitan
pero nganong pirmente mang duwa-duwaan?
mao naba ni ang mapait nga kapalaran?

‘AGAY!’ mao ra gayuy malitok
ang sogsog sa dughan mo ngutngot tagalihok
kanus-a pa ni maibot ang tayaon nga tunok?
lapos sa tsinelas, astang kasing-kasing natusok!

Hayan, gidala nas mga balod ang mga pag-antos
kaugalingon gilumos sa makaluyang gakos
mga luha gipanghilam-os ra daw sabaw sa nokos
Gugma ra gihapon, apan sa kaugalingon, ang nitapos…

Dondie Labajo's picture

APAN KUNG MAO MAN…

Akong kahimtang murag baraha
siyay maoy ‘alas’ para sa imuha
ikaw maoy ‘piyat’ para sa iyaha
ug ako joker ra intawn sa kalasan nagnga-nga

Mura-mura pud ug Mahjong
siya maoy ‘pong’
ikaw maoy ‘kang’
ako intawn buwak rang ihayang!

Pareha pud sa duwa nga ‘chess’
siya imong ‘King, His Highness’
ikaw pud ang iyang ‘Queen’, iyang kapares
ako intawn na queenless, aw hopeless!

APAN KUNG MAO MAN…
Joker gihapon ang pinakagamhanan
Buwak gihapon ang pinakanindot sa tanan
Ug ang pagdaog, bisag queenless, dili gayod kabayran!

Dondie Labajo's picture

PAGDANGHAG PA!

Libog jud diay ang masamdam
usahay gilok kung matapsingan
usahay sakit kung makalitan
usahay nindot labi nag tinuyuan

Usahay pud magkadugo
kung grabi gayod pagkaduso
sa lansang nga sukod ‘dos’
labi nag tayaon, makatitanos!

Usahay pud magnana
kung ang kagaw mokatap na
di na gayud na matambalan
daw HIV/Aids, hangtod sa kahangturan

Unsa man kini nga samara?
Samad sa lawas o samads kaluluwa?
Pareha ra storyaha
Pagdanghag pa!

–Donz 02/20/17

Syndicate content