Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Ang Pagkat-on Sa Kanhing Hitabo

Ang Pagkat-on Sa Kanhing Hitabo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Human sa dakong trahedya
Ang kalibutan nagkahiusa
Mga tabang ug simpatiya
Gipadangat ngadto kanila

Sa Negros,Cagayan ug Iligan
Mga katawhan nanginahanglan
Sa tabang nga kanatong tanan
Pamasin mga kasakit makuhaan

Malisod man kanila ang pagbangon
Sa emosyonal ug laing mga rason
Atong mga pag-ampo ngadto kanila
Malagpasan unta ang problemang gidala

Abi nako ang pasko ko karon malipayon
Bisag may gamayng hagip-ot gipadayon
Ang kaguol ug kalooy ko dili masayon
Pagpapas sa nakita kung bidyo palabyon

Kon kinsa man ang patubagon ning hitabo
Ang trahedya ug disgrasya dili magpanuko
Ang kinaiyahan gipasipad-an man sa tawo
Ang mga inosenteng katawhan namiligro

Madaghan nga kita giduaw ning katalagman

Genamos_US's picture

Ang Pasko, Bagyo Ug Trahedya

Ang Pasko, Bagyo Ug Trahedya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mikusog ang bunok sa uwan
Nahitabo didto sa cagayan
Milahos usab didto sa iligan
Ang trahedya sa kapaskohan

Bisan kanila wala magdahom
Daw ang kinabuhi sila giurom
Miduaw kanila nga mapugsanon
Ang panagway sa kamatayon

Ang mga luha niapil sa pagbanaw
Gibanlas ngadto suba sa kamingaw
Ang Pasko nga puno sa panghupaw
Mga kinabuhi nangalagas milakaw

Ang Pasko nga magsadya ang tanan
Apan gitamparos man sa kasakitan
Way luna ang kapait  sa gidangatan
Kay sugo man gayud sa kapalaran

Ang mga katawa nga gipulihan sa hilak
Nangahanaw pag-apil ang mga bahakhak
Mga kasakit ug kapait ang natilawan
Ning unang pasko nga dili hikalimtan

Mga tabang ug pag-ampo ang ikapaambit

Genamos_US's picture

Ang Mitaliwan Kung Higala

Ang Mitaliwan Kung Higala
(Maricor Loraine Evangelista a.k.a DJ Loriang (LoveRadio FM, Cebu) a.k.a Lola Bashiang)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinanok sa iyang pagkatulog
Sa kalit nga kamatayon gidaug
Didto sa mabugnawng lubnganan
Nag-inusara natulog gi-ampoan

Mga kahigalaan nagsubo sa hitabo
Mga dangoyngoy, hilak ug bakho
Mga pangutana nagtangag og tubag
Ang kalit nga kamatayon misungag

Gitawag nga siya didto sa kalangitan
Sa dapit nga kanato usab padulngan
Ang kamatayon dili ang katapusan
Kon dili ang bag-ong sinugdanan

Ang iyang tingog sa karaokehan
Nagpabilin kanamo mahinumduman
Mga bahakhak, katawa ug komedya
Ang among kamingawan dinha kaniya

Humana ang iyang katungdanan
Ning kalibutan nga atong gipuy-an
Ang uban kanato siya gikamingawan

Genamos_US's picture

Mamingaw Nga Pasko

Mamingaw Nga Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga Paskohanong huni madungog
Mga Paskohanong sulat gipanghulog
Sadya ang matag palibot ug mahayag
Kay pasko nga gayud kining matawag

Ang Krismas Tri ako nang giadornohan
Sa mga gagmayng suga ug mga duwaan
Mga regalo gisulat ang matag pangalan
Giandam ihatag sa kadtong matagaan

Mga rekados sa pagkaon gipamalit
Pangandam sa Noche Buena idalit
Kompleto nga ang tanan alang sa Pasko
Apan may kulang pa sa akong gidamgo

Nalantawan ko ang kanhing larawan
Tupad sa Krismas Tri nahimutangan
Ang mga handuman kaniadto sa Pasko
Miluta  ang kalipay sa larawang magarbo

Gipangandoy ko ikaw karong paskoha
Kon ania ka lang ning kiliran pagkanindota
Ang regalo ko kanimo ako lang tapigan
Nanghinaot ko nga imong magustohan

Genamos_US's picture

Ang Uwan Ug Ang Madag-umon Nga Adlaw

Ang Uwan Ug Ang Madag-umon Nga Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa pagmata ko ning sayong kabuntagon
Nakatakda nga karong adlawa ulanon
Gipukaw ako sa tingog sa siaw nga ulan
Naputol ang nindot kung nadamgohan

Gihuyatid ko ang duha kung mga bukton
Uban sa batiis kung usahay sapoton
Mga panghuy-ab ko nga pagkataas
Ang gibati kung kakapoy sa lawas

Gihiklin padaplin ang baga nga habol
Ang gitandayan nga unlan nagbagolbol
Misandig ug milingkod  ko sa higdaanan
Nagpasalamat nag-ampo sa Dios Amahan

Ang kapisgay ug kahimsog nga kinabuhi
Ang kalipay ug malinawon nga kinabuhi
Angay lang pasalamatanan ang langit
Sa mga grasya, mga kabulahanan ug kasakit

Milantaw ako sa bintana nga gaduka
Daw ang kalibutan gipagngan og suga
Mangi-ob ug mangitngit ang kalangitan

Genamos_US's picture

Ang Paskohanong Pangandoy

Ang Paskohanong Pangandoy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Manag-awit kita’g mga huni sa Pasko
Andamon ang mga parol ug mga regalo
Sug-an ang mga palibot og mga sires
Aron sa pagsugat sa Pasko ang ipares

Kinahanglan ang atong Pasko mahayag
Inubanan sa gugma ug kalinaw ipadayag
Isab-it ang  mga damgo  ngadto sa langit
Bisan ang atong pasko puno sa mga hagit

Mga minahal sa kinabuhi ug kahigalaan
Ang naghatag kanato kalipayng hilabihan
Awiton ta ang mga huni sa pagpasalamat
Aron didto sa langit nga atong ipadangat

Mga pangandoy gitapigan ilawom ning dughan
Ang tiunay nga kalinaw maanaa sa kalibutan
Atong mga pangaliya ug mga pangindahay
Isablay sa Paskohanong bitoon ang kalipay

Gahinan og panahon ang atong tibook banay
Aron ang matag-usa kanila walay magmahay

Genamos_US's picture

Ang Lantaka (Kanyon Nga Kawayan)

Ang Lantaka (Kanyon Nga Kawayan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kon taliabot nga gani ang pasko
Mahinumdom ako sa kaniadto
Sa akong kanhing kabataan
Nga among mga kalingawan

Matag pasko ug bag-ong tuig
Sa kawayan kami moparayig
Kay ihimo og kanyon kawayan
Bisag peligro among sulayan

Unsa man gayud ning lantaka?
Inig pabuto niini pagkabanha
Guod sa kawayan kini gigama
Kinaham nga dulaan sa mga bata

May gitas-on nga 4 o 6 na piye
Ang iyang tingog magdepende
Maayo kon ang kawayan bag-o
Kay mas lig-on kini inig mobuto

Ang tubig ug Kalboro ang ibala
Pun-an sa tayhop nga ibuga
Kon masagol ang kimekal moalsa
Inig dapat sa kalayo maugpot ka

Magtingsi ang mga kabataan
Kay sipa ang tingog sa kanahan
Kanyon gigama sa kawayan

Genamos_US's picture

Ang Kanhing Gugmang Napilian

Ang Kanhing Gugmang Napilian
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kaniadto adunay usa ka gugma
Lawom pa sa dagat dili madupa
Duha ka gugma nga giampingan
Ang gibati puro mga kaayohan

Gugmang gihalad ngadto sa langit
Paga-unongan sa kalipay ug kasakit
Nagminahalay nga walay utlanan
Gipanaad ang gugma dili pasipad-an

Giandam ang usag-usa ka kinabuhi
Aron bugkoson sa altar ang pagbati
Wala’y nasayang na gutling sa adlaw
Kay ang pagsalig ang nagpatigbabaw

Nahiabot ang subo nga adlaw
Sa kalit ang gugmang nahanaw
Gumikan sa iyang paglakaw
Ang dughan ko nakapanghupaw

Wala ko siya masabti ning dughan
Ang panagway sa gugmang giilisan
Mga pangandoy daling mihupas
Ang kapalaran dili kanako patas

Angay mong masayran kon hain ka man

Genamos_US's picture

Mahilom Nga Kagabhion

Mahilom Nga Kagabhion
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Mahilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang nag-inusara ug masiga nga bitoon
Ang buwan ug ang mga panganod  masadyaon
Sa pagsugat sa anak sa Diyos nga tulukibon

Malinawon ang tanan, masanagun ang tanan
Ang pasko nga gipaabot sa mga kadaghanan
Sa halayo ang batan-on nga Birhen Maria
Ang inahan ug anak, ang balaang pamilya

Ang balaang bata mapahiyomon ug malumo
Didto sa mabugnawng pasungan nahimogso
Si Hesus nahikatulog sa langitnong panagdait
Gidala ang gugma sa kalibutan ug dili ang kapait

Mahilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang nagsiabot nga mga pastol nga malipayon
Nagsugat sa Mesiyas gikan sa langitnong tawag
Aron ang mga katawhan sa Diyos dili mahimulag

Genamos_US's picture

Dili Mapalit Ang Gugma

Dili Mapalit Ang Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili ko gayud masabtan karon kung ngano
Kun ang Diyos kanako may igong plano
Matag lakang sa adlaw modimano
Itipas bisag asa ning mga damgo

Matag huyatid sa adlaw pagkalaaya
Matag lihok sa kinabuhi way pag-asa
Wala ko masayod kun asa magpasilong
Mga kahigalaan nahanaw di ikahibulong

Lisod ipadayon ang kinabuhi nga walay bili
Matag lingi sa sook ang gugma wala madani
Gibuhat ko na ang tanan alang ra kanimo
Nga sulayan mo ang gugmang kung limpyo

Wala gayod ako’y purohan sa imong dughan
Ang kasingkasing mo maangkon ning kalibutan
Hutdon ko man ang paghilak ning mga luha
Aron ikaw hawiran ning gugma kung banha

Tudloi kining dughan ko sa pagdawat
Ang kaparutan sa gugma ang midangat
Unsaon ko man sa pagpadayon ang ugma?

Syndicate content