Help translating...

Can someone help translate the following to english?

nganu naa manjud taw manghilabot sa gibati sa iyang isig kaingon oi, igo raman ko gapahungaw sa akong gibati diri, mao raman ni akong mahimo...wala man unta ko manghilabot nila, dayon man palak! 

 

 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Prutas by Pulong Bisaya
translating by karli
hubad by jose
hubad sa: by Dagit-anon
translation by regularyum
translation by regularyum